แพ็กเกจและโปรโมชั่น

แพ็กเกจตรวจสุขภาพหลัง ปวดหลังเรื้อรัง

แพ็กเกจตรวจสุขภาพหลัง ปวดหลังเรื้อรัง

package 2,500 บาท
package สิ้นสุด 30/06/2022

เหมาะสำหรับ

  • ผู้ที่อายุ 45 ปีขึ้นไป
  • ผู้ที่มีอาการปวดหลังเรื้อรัง หรือผู้ที่นั่งนาน ยืนนาน

เงื่อนไขการใช้บริการ

  • ค่าบริการดังกล่าวรวมค่าแพทย์ และค่าบริการเรียบร้อยแล้ว

สอบถามเพิ่มเติม

เคาน์เตอร์ประชาสัมพันธ์ชั้น 1 โรงพยาบาลกระดูกและข้อ ข้อดีมีสุข เปิดให้บริการทุกวัน เวลา 8.00-20.00 น.

รายละเอียดแพ็กเกจ
  • ตรวจร่างกายโดยแพทย์กระดูกและข้อ เฉพาะทางด้านกระดูกสันหลัง 
  • ตรวจหาสาเหตุอาการปวดหลัง
  • ตรวจกล้ามเนื้อหลัง
  • ตรวจการขยับของกระดูกข้อต่อกระดูกสันหลัง
  • เอกซเรย์กระดูกสันหลัง เพื่อดูแนวกระดูกว่ามีการคดหรือเอียงหรือไม่ และดูความเสื่อมของกระดูกสันหลัง

แพ็กเกจและโปรโมชั่นที่เกี่ยวข้อง

top line